• Jak vás lidé vidí
  v čem jste podle nich silní a co vás odlišuje od ostatních
 • Příběh reálných zákazníků
  Kdo jsou, co řešili, kudy se k vám dostali
 • Proces rozhodování
  po čem se dívali, proč třeba váhali, když vás ještě neznali, a co je nakonec přesvědčilo
 • 1
  Probereme váš cíl a vytipujeme vhodné zákazníky
 • 2
  Předáte mi jejich kontakty
 • 3
  Já připravím otázky a provedu 5 rozhovorů
 • 4
  Získáte přehledné písemné výstupy